Sài Gòn, cách một dòng sông… Bài 3: Những dấu hỏi

Muốn đẩy nhanh tốc độ xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo, lãnh đạo Trung ương và TP.HCM phải đưa vào kế hoạch ưu tiên tầm quốc gia. Xem thêm »

Sài Gòn, cách một dòng sông… Bài 2: Khát vọng

Thủ Đức là “thành phố khoa học sáng tạo”, là “đô thị công nghệ”... Nhưng... Xem thêm »

Sài Gòn, cách một dòng sông… Bài 1: Từ những chuyến đi

Giấc mơ xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo e chừng khó thực hiện! Xem thêm »