Tám đôi chút về món cơm tấm mẳn

Gạo tấm mẳn khác với gạo gãy. Ông Nguyễn An Hà, chủ quán 1985, nói: “Phải đi tìm gạo tấm tự nhiên này tận Campuchia, qua ngả biên giới Tịnh Biên”. Xem thêm »