Chuyện “cây tre trăm đốt” VinPro

Với nhiều tham vọng trong ngành hàng bán lẻ điện máy nhưng hệ thống VinPro chỉ tồn tại vài năm là đứt bóng! Xem thêm »

“Ông mai bà mối công nghệ”… Đường xa vạn dặm…

Công việc "mai mối" bằng công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng quá nhiều rủi ro, từ thời gian cho đến nhân lực, tiền bạc… Xem thêm »