Shopee và Garena Việt Nam ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Tập đoàn SEA với hai công ty thành viên là Shopee và Garena Việt Nam trao 1 triệu USD cho Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 Xem thêm »

Hàng triệu “công dân số” đã ra đời!

Dịch Covid-19 lan đến Việt Nam. Muốn tồn tại phải bán online. Vậy là hàng triệu “công dân số” chào đời! Xem thêm »