Mã độc tống tiền tăng gần 200% tại Việt Nam

Từ đầu năm 2020 cho đến tháng 7/2021, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware)... Xem thêm »