Hệ thống ePass của Viettel thông minh mức nào?

Công ty giao thông số Việt Nam (VDTC, thành viên tập đoàn Viettel) vừa tuyên bố đã làm chủ hoàn toàn công nghệ thu phí tự động không dừng (ePass) sau khi nghiệm thu kết quả hoạt động trạm thu phí Văn Lang (Phú Thọ).

Đại diện VDTC cho biết, toàn bộ công nghệ hệ thống ePass của VDTC tại trạm Văn Lang bao gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống nhà điều hành và hệ thống phần mềm thiết bị làn thu phí do Viettel nghiên cứu và hoàn thiện đã đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của tổng cục đường bộ Việt Nam.

Trạm thu phí không dừng của VDTC. Ảnh: VDTC

Cụ thể, hệ thống ePass có tỷ lệ nhận dạng biển số xe là 99,8% (yêu cầu là 91%); tỷ lệ nhận dạng thẻ đầu cuối đạt 98,48% (yêu cầu là 98%), thời gian qua trạm của khách hàng giảm 60 lần; khi gặp sự cố, các chức năng thu phí, soát vé, giám sát, hậu kiểm… sẽ hiển thị đầy đủ, nhân viên thu phí tự xử lý tại chỗ…

Đại diện VDTC nói: “Làm chủ toàn trình công nghệ sẽ giúp ePass kết nối đến hạ tầng số, cũng như các giải pháp, dịch vụ số của Viettel, từ đó chủ động kiểm soát chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho người tham gia giao thông, người sử dụng, bảo trì, quản lý hạ tầng đường sá và cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống FrontEnd của VDTC. Ảnh: VDTC

Sau 11 tháng thực hiện, VDTC đã có hơn 1 triệu phương tiện sử dụng giải pháp công nghệ ePass.

Hệ thống tự động thu phí không dừng ePass gồm hệ thống FrontEnd và BackEnd. FrontEnd là hệ thống đặt tại trạm thu phí, bao gồm 2 thành phần: hệ thống nhà điều hành và hệ thống phần mềm thiết bị tại làn thu phí. FrontEnd kết nối với BackEnd truyền nhận dữ liệu để xử lý, ghi nhận thông tin và điều khiển các hệ thống thiết bị cho các giao dịch qua trạm. BackEnd là trung tâm dữ liệu quản lý khách hàng, tài khoản giao thông, xử lý giao dịch tính cước, lưu trữ dữ liệu giao dịch xe qua trạm… phục vụ giám sát hậu kiểm và đối soát với nhà đầu tư BOT, liên kết các kênh thanh toán và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Vân Khôi

Có thể bạn quan tâm: