12.000 hội viên VYEA sẽ “chuyển mình đổi số”

Trong khuôn khổ hội thảo “Doanh nhân trẻ Việt Nam – Chuyển mình đổi số” do hội doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) tổ chức hôm qua, 8.11.2022, VYEA cùng với hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) và FPT đã tuyên bố “thúc đẩy chuyển đổi số cho 12.000 doanh nghiệp hội viên VYEA”.

FPT và Vinasa hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp trẻ “chuyển mình đổi số”. Ảnh: V.Anh

Cụ thể, Vinasa và FPT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hội viên của VYEA chuyển đổi số với các hoạt động: tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số; tư vấn các mô hình chuyển đổi số và triển khai các giải pháp phần mềm, ứng dụng công nghệ số phù hợp.

Các chương trình đào tạo tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ được xây dựng dựa trên bộ khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME và khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất được Vinasa và chuyên gia về chuyển đổi số xây dựng năm 2021.

Đã đến lúc cần những việc làm cụ thể thay vì dự hội thảo…, rồi nghe hội thảo!

FPT với kinh nghiệm thực tế và nền tảng, giải pháp công nghệ có vai trò tư vấn, triển khai; cùng Vinasa tập hợp các doanh nghiệp công nghệ khác xây dựng các bộ giải pháp chuyển số hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp hội viên của VYEA theo từng quy mô, từng ngành nghề cụ thể.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, tổng giám đốc FPT IS (thành viên của FPT) cho biết, việc đầu tư cho chuyển đổi số liên tục gia tăng, tiên phong là 2 lĩnh vực: ngân hàng và bán lẻ. “Tuy nhiên, tỷ lệ thất bại trong chuyển đổi số cũng lên tới 36% kể cả với doanh nghiệp lớn nếu đầu tư thiếu định hướng”, ông Minh nói.

Ông Minh đã nêu công thức “3H + 3S” với cộng đồng doanh nghiệp trẻ. 3H bắt đầu từ heart – tạo niềm cảm hứng và nhiệt huyết thực hiện chuyển đổi số trong toàn bộ tổ chức; sau đó tới head – đưa ra hoạch định chiến lược và tới hand – bắt tay thực hiện. Còn 3S, cần đi từ strategy (nghĩ lớn), start smart (khởi động thông minh) và scale fast (nhân rộng nhanh).

Vân Khôi

Có thể bạn quan tâm: