Năm 2022, VNPT đã làm được những gì?

Năm 2022, tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT đã “cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Uỷ ban quản lý vốn nhà nước giao” như trong thông cáo vừa được phát đi chiều nay, 22.12.2022.

Theo báo cáo chính thức của VNPT, năm 2022, tổng doanh thu là 55.209 tỷ đồng (97,5% kế hoạch), lợi nhuận là 6.629 tỷ đồng (104,6% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước là 5.228 tỷ đồng (103,5% kế hoạch).

VNPT hợp tác cùng doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: C.Hưng

Với nhóm dịch vụ, cũng theo báo cáo của VNPT, doanh thu của dịch vụ băng rộng tăng 6%, dịch vụ truyền hình trả tiền có tốc độ tăng doanh thu trên 20%, hạ tầng số tăng 57%, giáo dục số tăng 74%, quản trị doanh nghiệp tăng 68%.

Năm 2022, VNPT đã thực hiện các dự án chuyển đổi số cho bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tài nguyên, là đối tác của bộ Nội vụ trong triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022- 2025 với bộ Giáo dục và đào tạo.

Kết nối với các địa phương… Ảnh: C.Hưng

Với các tỉnh thành, trong năm 2022, VNPT ký kết hợp tác chiến lược với 10 tỉnh thành. Đến nay, VNOT đã khai trương 40 trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh và 40 IOC cấp huyện. Hệ thống một cửa điện tử của VNPT đã được sử dụng tại 36 tỉnh thành, 850 đơn vị cấp huyện. Hệ thống quản lý văn bản điều hành của VNPT được sử dụng  trên 6.500 đơn vị trên toàn quốc…

Với khối khách hàng là doanh nghiệp, năm 2022, VNPT đã ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2022 -2025 với Agribank, Vietcombank, Bảo Việt và VietinBank; giới thiệu các công nghệ chuyển đổi số: Smart CA, VNPT eKYC, VNPT BioID, SmartVoice, SmartBot…

Thí điểm mạng 5G tại một số tỉnh thành. Ảnh: C.Hưng

Năm 2022, VNPT tham gia chương trình chia sẻ hạ tầng dùng chung, tối ưu mạng lưới để phủ sóng 211 thôn bản, chia sẻ hơn 4.000 cơ sở hạ tầng di động dùng chung với các nhà mạng Mobifone và Viettel. Riêng mạng 5G, VNPT chỉ mới dừng lại ở việc thử nghiệm tại một số tỉnh thành.

Vân Khôi

Có thể bạn quan tâm: