Viettel được giao nhiều trọng trách

Trong chuyến thăm vào ngày 1.2.2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho tập đoàn công nghệ Viettel trong năm 2024 và tương lai.

Viettel
Viettel giới thiệu những sản phẩm công nghệ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hình: T.Thọ

Sau khi đánh giá những thành công của Viettel trong 35 năm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu: Viettel trở thành mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước, phải nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất; giữ vai trò tiên phong kiến tạo chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ và toàn diện để doanh nghiệp và người dân Việt Nam sử dụng các dịch vụ số, chính quyền số, đô thị thông minh…; là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; nghiên cứu sản xuất thiết bị điện tử viễn thông mà trọng tâm là thiết bị mạng viễn thông; phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng, đẩy mạnh đầu tư nước ngoài về viễn thông, cung cấp các dịch vụ, xuất khẩu các sản phẩm…

Theo thông tin chính thức của Viettel, lợi nhuận trước thuế các năm gần đây của Viettel luôn duy trì trên 40.000 tỷ đồng/năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu trên 25%, là thương hiệu viễn thông số 1 khu vực Đông Nam Á, có 117 bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, 30 bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ…

Vân Khôi

Có thể bạn quan tâm: