Bất chấp kinh tế khó, doanh thu và lợi nhuận quý 1 của FPT tăng 20%

Quý 1 của năm 2024, FPT có doanh thu (DT) 14.093 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 2.534 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với quý 1 năm ngoái.

FPT
Dịch vụ viễn thông của FPT là mảng dịch vụ có tỷ lệ lợi nhuận cao trong quý 1.2024. Hình: A.T

Khối công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vị thế chủ chốt, góp 8.472 tỷ đồng – 60% DT và 1.155 tỷ đồng – 45% LNTT của toàn tập đoàn, tăng 23,8% và 27,5% so với quý 1 năm ngoái. Trong đó, DT mảng dịch vụ CNTT nước ngoài là 6.999 tỷ đồng và LNTT là 1.115 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quý 1/2024, tại thị trường Nhật Bản Bản và châu Á – Thái Bình Dương, FPT đã thắng thầu 15 dự án lớn (trên 5 triệu USD/ dự án). Mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận DT là 1.472 tỷ đồng và LNTT chỉ 41 tỷ đồng. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT có doanh thu 498 tỷ đồng cho cả khối doanh nghiệp lẫn khối chính phủ. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong quý 1.2024 là 2.956 tỷ đồng, tập trung vào các công nghệ mới như cloud, AI, data analytics…

3 tháng đầu năm, dịch vụ viễn thông của FPT có DT 3.885 tỷ đồng, LNTT là 805 tỷ đồng. Đây là dịch vụ có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất trong những lĩnh vực của FPT, tính đến thời điểm này. Về lĩnh vực giáo dục của FPT có DT là 1.776 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT
Mảng dịch vụ giáo dục có chỉ số tăng trưởng cao, tăng 26% trong quý 1.2024. Hình: A.T

Vân Khôi

Có thể bạn quan tâm: