Gà tiền mặt đỏ (trống)

Loài chim gà tiền mặt đỏ (Germain’s peacock pheasant) tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Gà tiền mặt đỏ (trống)
Gà tiền mặt đỏ (trống) tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Hình: Phan Phú

Đây là loài chim thuộc họ gà lôi có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Nhân dịp vườn quốc gia Nam Cát Tiên được Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế chứng nhận Danh lục xanh, xin giới thiệu dòng chim này đến bạn đọc gần xa.

Phan Văn Phú

Có thể bạn quan tâm: