Viettel

Năm 2023, Viettel được định giá gần 9 tỷ USD

Năm 2023, Brand Finance đánh giá giá trị thương hiệu của Viette; gần 9 tỷ đồng. Xem thêm »
Viettel

Viettel là thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 7 năm liên tiếp

Viettel là thương hiệu có giá trị lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 7 năm liên tiếp, theo bình chọn của Brand Finance Xem thêm »

Thương hiệu Viettel có giá trị cao nhất Việt Nam trong 6 năm liên tiếp

6 năm liền giá trị thương hiệu của Viettel cao nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt. Xem thêm »

Thương hiệu Viettel đã được định giá 6,02 tỷ USD

Viettel được Brand Finance định giá thương hiệu là 6.02 tỷ USD, tăng 202 triệu USD so với lần định giá năm 2020. Xem thêm »