FPT camera IQ phân biệt con người với vật có độ chính xác… 99%!

Dòng sản phẩm camera IQ (phiên bản ngoài trời) chỉ phát hiện con người khi lọt vào ống kính với độ chính xác lên đến...99% Xem thêm »