Điều hơn 3.000 lao động hỗ trợ Bách hóa Xanh

Bách Hóa Xanh cam kết "không có chủ trương tăng giá bán để gia tăng hiệu quả lợi nhuận trong lúc dịch bệnh phức tạp" Xem thêm »