VinBigdata và ViGPT

ViGPT – Sản phẩm “chatGPT” bằng tiếng Việt dành cho doanh nghiệp và cộng đồng hữu hạn

VinBigdata công bố sản phẩm ViGPT, ứng dụng "chatGPT" bằng tiếng Việt cho cộng đồng người VIệt với 2 phiên bản: doanh nghiệp và cộng đồng hữu hạn. Xem thêm »
AI tạo sinh

Google Cloud hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển AI tạo sinh

Google Cloud sẽ dành thời gian và tiền bạc để giúp doanh nghiệp Việt hiểu và sử dụng AI tạo sinh trong khởi nghiệp. Xem thêm »
Vingroup

Vingroup chuyển dữ liệu SAP lên Google cloud

Vingroup sẽ chuyển đổi dữ liệu chuỗi cung ứng, tài chính, nhân lực... của SAP từ những trung tâm dữ liệu tại chỗ sang Google cloud. Xem thêm »