Nhạc sĩ Phạm Duy

“Người từ trăm năm về ngang trường luật” là ai? (*)

Nhờ nhạc sĩ Phạm Duy với Thà như giọt mưa mà bài thơ Khúc tình buồn và tên tuổi của Nguyễn Tất Nhiên được nhiều người biết. Xem thêm »

Thưa các loại mắm ngày cũ…

Phần đông người dân miền Trung nhớ mắm, "kính thưa" các loại mắm: mắm nêm, mắm ruốc, mắm mực... Xem thêm »